Dansk


Velkommen til danskitaliano.com! 

Mit navn er Birgitte Brøndsted. Jeg er uddannet cand.ling.merc. i italiensk fra Copenhagen Business School og jeg arbejder som translatør og tolk i italiensk og dansk.

Jeg har boet i Italien siden 2003, hvor jeg bl.a. har arbejdet på Det danske institut for videnskab og kunst samt syv år på den danske ambassade i Rom. Siden 2011 har jeg været fast bosat i Firenze.

Jeg laver almindelige oversættelser samt bekræftede oversættelser (herunder også oversættelser der bekræftes ved retten i Firenze) mellem dansk og italiensk (begge veje).

Mine særlige kompetenceområder omfatter juridiske og økonomiske tekster same diverse dokumenter for privatpersoner (ægteskabsattester, årsopgørelser, dåbsattester, eksamensbeviser, vielsesattester etc.) 

Har du en tekst, der skal oversættes, er du velkommen til at sende den til mig via mail mhp. at modtage et uforpligtende tilbud. Alle tekster behandles fortroligt, ligesom jeg som translatør naturligvis er underlagt fuld tavshedspligt.

Særligt om bekræftede oversættelser

En række dokumenter kræver, at oversættelsen er bekræftet. Det er typisk dokumenter som eksamensbeviser, dåbs- og fødselsattester, vielsesattester samt diverse dokumenter til juridisk brug, der kræver en bekræftet oversættelse.

En bekræftet oversættelse består af originaldokumentet (eller kopi af samme), oversættelsen samt en bekræftelsespåtegning med translatørens underskrift og stempel. Disse tre dokumenter hæftes sammen, så de udgør ét samlet dokument.

Når du skal have lavet en oversættelse, skal du altid forhøre dig hos modtageren, om det kræves, at originaldokumentet vedlægges (alternativt en bekræftet kopi af samme). Er dette tilfældet, skal originaldokumentet/den bekræftede kopi fremsendes til mig pr. post.

Kræver modtageren ikke originalen, kan du nøjes med at sende en elektronisk kopi, som jeg så printer ud. Det gør ingen forskel for mig, om jeg oversætter ud fra kopi eller original/bekræftet kopi, men det vil stå anført i påtegningen, hvis der er tale om en kopi. 

Er oversættelsen til italiensk benyttes ofte en anden form for bekræftelse, nemlig den såkaldte asseverazione (også kaldet giuramento), som finder sted ved en italiensk ret.

I nogle tilfælde vil oversættelser til italiensk dog også kunne nøjes med den almindelige danske bekræftelse. I så fald skal oversættelsen typisk legaliseres efterfølgende på den italienske ambassade i København.
Proudly designed by | mlekoshiPlayground |